Példaképek, Tanítómesterek
Itt add meg az alcímet

Bevezető Gondolatok

Bevezetőként annyit, hogy az itt bemutatott személyekről a saját gondolataimat fogom leírni. Tehát nem olyan formában lesznek bemutatva mint ahogy iskoláinkban az adott tanár/tanárnő egy író vagy költő életrajzából elmond egy száraz, sokszor unalmas szöveget, háttérbe szorítva ezzel az adott személy valódi érdemeit. Sajnos azt is hozzá kell tennem, hogy a hivatalosított oktatás az általam itt bemutatott személyekről csak egy-két gondolatot említ meg. S ezáltal ők magyarként háttérbe szorulnak, idegen írók vagy költők mögött. Ehelyett mit akarnak fiataljaink fejébe beleültetni? Hát például William Shakespeare Rómeó és Júlia című drámáját, de említhetném még az orosz realizmus képviselőit (Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Alekszandr Szegejevics Puskin stb).    Ez utóbbiak pedig egy igen unalmas anyagrész, ráadásul magyar irodalom órán. 

Célom pedig ebben a külön kis rovatban, hogy honfiaink és honleányaink és a következő nemzedék megismerjék azokat a hazaszerető, lelkiismeretes személyeket, akiket a hivatalosított oktatás elhallgat. S őhelyettük nemzeti öntudatot romboló Anyanyelv, Irodalom és Történelem oktatást ad.

Ismerjük meg nemzetünk valódi értékeit és annak képviselőit.

Terdik Tamás                                                                                                   Rovásíró

2017. Napisten(Június) hava

Akiknek sokat köszönhet nemzetünk 

Forrai Sándor (1913-2007)

Forrai Sándor és a Rovásírás

E  személy akiről ebben a szövegben most írni fogok, példamutató magatartásával, lelkes hangyaszorgalmával és hatalmas hazaszeretetével adott erőt, kitartást az igazlelkű és lélekben is magyar embereknek.

A te földi életed is mint minden igaz magyar emberé, megpróbáltatások sora. Különösen igaz ez arra a gonoszságokkal teli 20. századra, amelybe földi életed kezdetén beleszülettél. A magyarságnak ebben a borzalmas században is kijutott a szenvedésből. I, II világégés, az 1920. Június 4-i trianoni szerződés aláírása. Utóbbi téged is személyesen érintett, hiszen el kellett hagynod szülővárosodat Munkácsot. De én úgy gondolom hogy ezt így rendelte a drága Jó Istenanyánk és a drága Jó Istenünk. Viszont még ott ahol születtél, megszerezted azt az Égiektől való tudást, mely Népünk/Nemzetünk sajátja, ez pedig nemzeti kultúrkincsünk az ősi magyar rovásírás. S ezzel a tudáskinccsel az elmédben menekültél a már megcsonkított Magyarországra. S folytattad a megcsonkított hazában is, a nemzetépítő munkát a rovásírás tiszteletéért. Hiszen ennek a csodálatos nemzeti örökségünknek is pontosan az volt és az ma is a sorsa mint nemzetünknek.

Mert Ősi Szkítafajú nemzetünket, már az ősi időkben elakarták pusztítani, minden kincsével együtt. De ennek ellenére őseink mindig szabadok voltak. Hiszen ugyanúgy ahogy Te is, őseink is nemzeti öntudattal éltek. A nemzeti öntudat felemel és szabaddá tesz egy nemzetet. Sajnálatos, hogy a X, XI. században nyugatról beözönlő lovagok tűzzel-vassal pusztították ősi írásunkat és minden nemzeti értékünket.                                                                                                                     Az évszázadok csak teltek és teltek. A magyarság Jézusi sorsa pedig az 1920-as trianoni szerződéssel pecsételődött meg. De Jézus Urunktól te megbízást kaptál még a mennyei Szkíta Birodalomban, hogy magyarként fogsz élni, gondolkodni itt a földi világban. S rajtad kívül nagyon sok igaz lelkű nemzetben gondolkodó magyar ember, hasonló megbízást kapott Jézus Urunktól a földi világra való születése előtt. Persze mindenkinek más nemzeti feladattal, küldetéssel. S ti kik a 20. században születettek erre földi világra, keményen dolgoztatok nemzetünkért, kultúránkért, értékeinkért. Hogy ezek a hatalmas hagyatékok, köztük az ősi magyar rovásírás is megmaradjon a 21. századi magyar nemzedék számára. S neked ebben a csodálatos nemzetépítő munkában, az Égiek a rovásírás őrzését jelölték ki.                                                                                                       Földi életed során rengeteget kutattál, írtál. Bebizonyítva ezzel az ősi rovásírásról hogy szkíta, hun, avar, magyar eredetű írás. 5 évtizedig kutattad a rovásírás történetét és kutatásaidnak meglett az eredménye. S közzétetted azokat az eredményeket amelyek bizonyítják hogy a rovásírás nem türk, hanem szkíta eredetű írás. 

E kemény munkáért melyet ezért a nemzeti kincsünkért végeztél, magyar örökség díjjal jutalmaztak. Hogy ezt az elismerést megkaptad, elsősorban két kiváló embernek köszönhető: Ők Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatók.                                                                             Kutatásaidat pedig megkoronáztad, egy szépen összeállított rovás ábécével, melynek betűi hiteles rovásemlékeinkből származnak. Ez a rovás ábécé pedig alkalmazkodik, drága magyar anyanyelvünk minden egyes hangjához. E nemzeti hagyatéknak az 5 évtizedes kutatása, őrzése során méltó utódokat találtál, Friedrich Klári néni és kedves férje Szakács Gábor bácsi  valamint Szondi Miklós és az egész Kárpát-medence rovásírás oktatói személyében, akik a Te utadon járnak. S remélem ha olvasod ezt a szöveget ott fent a mennyei Szkíta Birodalom rovásírói között, akkor büszke leszel ránk. Üzenem neked hogy nyugodt lehetsz, mert az a nemzet amelynek tagja voltál földi életed során: Feltámad és Megmarad! 

Egy alkotó tanítómesterhez:

"Vigyáztál rá, ápoltad nemzetünk e szent kincsét. Megmentetted a jövő nemzedékének. S folytatjuk mi is e Szent Hagyatéknak az őrzését, ápolását. S KIÁLTJUK MAJD MINDEN SÜKET FÜLBE: FORRAI SÁNDOR A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS ÚTTÖRŐJE! "  Köszönjük Sanyi bácsi.

Terdik Tamás                                                                                                                    Rovásíró

Forrai Sándor két képét, Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a ROVÁSÍRÁS című könyvből vettem át.

2017. Napisten(Június) hava

Badiny Jós Ferenc (1909-2007)

Prof. Badiny Jós Ferenchez

E személy egyike a sok hazáját szerető és hazájáért aggódó magyar ember közül. Ő Prof. Badiny Jós Ferenc sumerológus, író.

Több mint kilenc évtizedet kaptál a Jó Istentől és a drága Jó Istenanyától, itt a földi világban. Ráadásul egy igen kemény században. Sajnos ebben a században a gonoszság uralkodott. De te mégis helytáltál, árral szembe mentél. Önzetlenséged mellett hatalmas volt a szíved és hatalmas volt szívedben és lelkedben a hazaszeretet.                                                                                           Utad azt rendelte el, hogy hontalan magyar legyél. Rengeteget tanultál, kutattál, írtál. S ez segített abban, hogy szembeszállj a világ hazugságaival, mocskaival.                                                               Azon magyarok egyike voltál, aki szembeszálltál azzal a római egyház által terjesztett hazugsággal ami azt hirdeti hogy Jézus Urunk zsidó volt. Kutatásaidban pontosan bizonyítod, Jézus Urunk szkíta, pártus, hun, avar, magyar származását. A sok kutatás melyet végeztél, meghozta gyümölcsét. Megszerezted azt a tudást amely Istentől való. Ezzel a tudással drága elmédben és drága lelkedben, képes voltál szembeszállni a hamis tanokat hirdető és tanító római egyházzal és a gonosz "Istenekkel". Azzal a római egyházzal és azokkal az idegenekkel akik a magyar származású I. Istvánt a saját nemzete ellen fordították. Földi életed során ennek a tisztalelkű, nemzetben való gondolkodásnak meglett az eredménye. Sok-sok könyv, jegyzet magyar nemzetünk valódi múltjáról, történelméről. 

Az ellened áskálódó gonosz "Istenek" és azoknak idegenszívű szolgáik, mindent elfognak követni hogy műveidet és az igazságot eltűntessék. De ez nem fog megtörténni hiszen a valódi igazság utat talál, minden igazlelkű és igazságot kereső emberhez a földi világban.                                        "Az igazság különösen fontos nekünk magyaroknak."                                                                           S köszönet a hozzád hasonló, nemzetéért és hazájáért aggódó magyarnak. Kik sokan éltek és élnek ma is, nemcsak a kárpát-medencei tündérkertben, hanem szerte az egész földi világban.       Éppen ezért köszönetet szeretnék neked mondani drága Feri bácsi a sok évtizedes kemény munkáért, mellyel drága Szkítafajú nemzetünket szolgáltad. Kitaposva ezzel a szellemi talajt a következő nemzedék számára. Köszönjünk drága Feri bácsi. 

Mi pedig folytatjuk a szellemiharcodat nemzetünkért. S remélem ha olvasod ezt a szöveget ott fent a mennyei Szkíta Birodalomban, akkor büszke leszel ránk.

Egy Fénylátóhoz

"Lelkedből sugárzott a szeretet. Hiába támadtak minden eszközzel. A fényben jártál, egész földi életedben az igazságot kutattad, kerested. Végül a fény megmutatta neked az igazságot."

Nagy tisztelőd a földi világból:


Terdik Tamás                                                                                                                  Egy Ifjú Rovásíró

Badiny Jós Ferenc képét, az alábbi világhálós oldalról töltöttem le: https://docplayer.hu/45274-Szuksegunk-van-megujulasra.html

2017. Áldás(Július) hava

Folyamatos feltöltés és szerkesztés alatt