Hírek és érdekességek

Ajándékom Badiny Jós Ferenc születésnapjára

Ebben az évben és ezen a napon van 109 esztendeje annak, hogy 1909. Napisten(Június)havának 3-ik napján meglátta a napvilágot Badiny Jós Ferenc író, sumerológus Professzor. Ezt az idézetemet neki küldöm ajándékba. Hogy ezzel is lássa azt ott fent a mennyei Szkítiában, hogy a földi életének a hosszú évtizedes munkássága nem volt hiábavaló.

Egy Fénylátó földi születésnapjára:

"Lelked nagyon erős fényt adott egy hatalmas nemzetnek, a mag nemzetének. Ez az erős fény pedig a SZERETET. Földi életed során ez vezérelte szellemiségedet, lelkiségedet és egész emberi lényedet. S ez segített neked hosszú életutad végigjárásában. S e csodálatos nagyságod így is, hogy már nem vagy itt velünk a földön, meghatározza nemzetünk életét.                                Köszönjük nemzetünkért végzett munkásságodat. Köszönjük soraidat/szavaidat. S köszönjük, hogy oltalmazol minket onnan fentről a mennyei Szkítiából."  //Terdik Tamás Mihály//

Terdik Tamás Mihály                                                                                          Rovásíró

2018. Napisten (Június) hava


Badiny Jós Ferenc visszaköltözése a mennyei Szkíta Birodalomba

Idén kikelet (március) havában volt 11 esztendeje, hogy Badiny Jós Ferenc professzor visszaköltözött a mennyei Szkíta Birodalomba. Ezért egy régebbi róla szóló írásomból vettem ki egy idézetet amit szeretettel ajánlok Feri bácsi emlékének. 

Egy Fénylátóhoz:

"Lelkedből sugárzott a szeretet. Hiába támadtak minden eszközzel. Fényben jártál, egész földi életedben az igazságot kutattad, kerested. Végül a fény megmutatta neked az igazságot." //Terdik Tamás//

Terdik Tamás                                                                                                        Rovásíró

2018. Kikelet (Március) hava


Wass Albert visszaköltözése a mennyei Erdélyországba

Hirtelen mentél el, de mégis közöttünk élsz.

"Elmeneteled e földi világból nagy törés volt számunkra. Szavaid, gondolataid, biztatásaid erőt adnak nekünk. Tetteiddel a nemzetet és a hazát szolgáltad. S bár testileg már nem vagy itt közöttünk a földi világban, de onnan fentről a mennyei Szittya Birodalom Erdély országából mégis támogatod nemzetedet. Hiszen hagyatékodon, örökségeden keresztül szólsz hozzánk, a magyarság 21-ik századi nemzedékéhez. Köszönjük, hogy itt voltál, hogy itt vagy, s hogy itt leszel velünk mindig." //Terdik Tamás//

Terdik Tamás                                                                                              Rovásíró

2018. Jégbontó (Február) hava


Wass Albert földi születésnapjára

Emlékezés az Igazlátóra

Mikor a szívembe nézek tudom, hogy példakép vagy egy egész nemzet számára. A Te szavaid, betűid által maga az Isten szól hozzánk. Egy olyan korban éltél itt a földi világban, ahol bűnnek számított a szeretet, a tisztesség, az erkölcs és a becsület. Nevedet sokan semmibe vették, üzeneteidet pedig nem értették. Földi életed során sokszor támadtak téged, az életedre törtek.    S miért? Egyszerű, azért mert nem nyitották ki a szívüket Istennek és a legfontosabb érzésnek a Szeretetnek. Sokan közülük Szűk látókörűek és Ösztönlények voltak. 

S mi történik a földi világra való születésed után 110 évvel? Az emberek többsége ugyanolyan ösztönlény és ugyanolyan szűk látókörű mint akkor volt, amikor te itt voltál a földi világban és a soraidon keresztül szólt az emberekhez az Isten. A felsorolt 4 fogalom közül a legfontosabb a szeretet mely 110 esztendő elteltével is ugyanúgy virágzik az általad leírt sorok között. Ez a Te hagyatékod és ebből táplálkozva kell nekünk változtatni a világ alakulásán. Mert ahogy az általad írt sorok között is le van írva Isten ott van mindenhol, de csak akkor vesszük észre Őt, ha őszinte szeretet lakozik a szívünkben.

S remélem, ha olvasod ezt a szöveget, ott fent a mennyei Szkíta Birodalom Erdély országában, akkor büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a szeretet amit adtál, tovább öröklődik                      nemzedékről-nemzedékre. 

E sorokat pedig egy Ifjú Rovásíró írta, aki szintén megkapta azt a csodálatos érzést, amit te is megkaptál és hittél, amelyből hogyha több lenne a világban, nem lenne irigység, kapzsiság, gyűlölet, háborúk és még sorolhatnám. Ez az érzés pedig a SZERETET. Ha pedig sok szeretet lesz akkor Isten is újra közöttünk lesz.

Wass Albert földi világra való születésének 110 évfordulójára. 

Terdik Tamás                                                                                                        Rovásíró 

2018. Fergeteg (Január) hava


Badiny Jós Ferenc földi születésnapjára

Badiny Jós Ferenc-sumerológus, történész, kutató
Badiny Jós Ferenc-sumerológus, történész, kutató

A trianoni szörnyűség mellett a Napisten hava, jót is adott a magyarságnak. Úgyanis 1909 Napisten havának 3-dik napján a felvidéki Gácson kezdte meg földi életét Prof. Badiny Jós Ferenc. Ő Jézus Urunk pártus származásának egyik magyar hirdetője. Mint minden magyart, őt is megérintette Trianon borzalma. Az égész földi életét a hazájának és nemzetének szentelte. Rengeteg csodálatos mű fűződik a nevéhez. 2007 Kikelet havának 10-dik napján költözött el a földi világból a Mennyei Szkíta Birodalom. Köszönjük neked Feri bácsi.  A Mennyei Szkíta Birodalomból is erőt adsz nemzetednek. 

Badiny Jós Ferenc Imádsága 2000-ben (részlet)

Hozzád szólok Uram                                                                                                                                  -Magyarok Istene!                                                                                                                                 Tudom, nem érsz rá,                                                                                                                                 hisz teremtesz ma is:                                                                                                                               nap, mint nap új világokat.                                                                                                                       Arra kérlek mégis:                                                                                                                                     szakíts időt népednek, Uram.

Tekints le ránk onnan a magasból,                                                                                                           vagy lenn a mélyből,                                                                                                                                 mert fent, vagy lent: az egyremegy Neked;                                                                                             s ne hagyd elveszni                                                                                                                                   óh, el ne hagyd, veszendő nemzetedet...

Vigyázz reánk Uram,                                                                                                                                 s ne engedj ismét tévutakra minket,                                                                                                       -hogy ne bánthassa többé senki a magyart!                                                                                           Áldj meg minket újra - Magyarok Istene,                                                                                                 s maradj közöttünk most már mindörökre...


Üzenetem a Mennyei Szkíta Birodalomba Badiny Jós Ferencnek.

Egy Fénylátóhoz:                                                                                                                                      

"Lelkedből sugárzott a szeretet. Hiába támadtak minden eszközzel. Fényben jártál, egész földi életedben az igazságot kutattad, kerested. Végül a fény megmutatta neked az igazságot."

 

Terdik Tamás                                                                                               Rovásíró


Badiny Jós Ferenc képét, az alábbi világhálós oldalról töltöttem le:

https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/12/23/badiny-jos-ferenc-magyar-profecia-egi-uzenet/


Terdik Tamás                                                                                                                 Rovásíró 

2017. Napisten (Június) hava 


Rovásemlékeinkkel Kapcsolatos hírek

A Székelyudvarhelyi rovás feliratos tégla (2015-ből)

Színes fénykép a rovás feliratos tégladarabról

Itt bemutatom a tégladarab általam készített elemzését. E munkában segítségemre volt húgom Terdik Vivien aki a tégladarabról nagyon szép rajzot készített, melyet ezúton is meg köszönök neki. A tégladarabon található rovásbetűk elemzését jómagam végeztem el.                           Az említett rajzot itt bemutatom:       

Íme itt bemutatom a tégladarab általam feltételezett rovásjeleit. Úgy gondolom hogy az alkotó a jeleket jobbról-balra haladva véste a felületbe.

 1. (e)T
 2. U v. Ú
 3. (e)L
 4. I v. Í
 5. A feltételezett VÁ vagy VA összerovás(mely feltételezésem szerint egy V-ből és egy A-ból v. Á-ből álhat). Ezt azért is jegyeztem meg zárójelben, mert nem biztos hogy ezen a rovásemlékünkön is ugyanúgy az Á hangértéket jelöli ez a rovásjel, mint mondjuk a Forrai-féle betűsorban ahol ez a jel pontosan az Á hangot jelöli. Azért írtam le mindkét lehetőséget, mert itt jelölhet A-t is.
 6. (e)N
 7. A másik feltételezett összerovás amely kettő rovás V-ből van összeróva. Friedrich Klára tanárnőtől/rovásírás-kutatótól, egyik levelezésünk alkalmával értesültem, hogy például Székelyföldön ezt az összerovást még alkalmazza valaki. Klári néni jóvoltából ezzel kapcsolatban nyugodt szívvel említem meg Waum Péter faragóművész nevét. 
 8. O,Ó
 9. (e)T

Nagy örömmel közlöm itt a blogomban ennek a csodálatos rovásemléknek az általam elkészített elemzését. Mely lelet 2015-ben került elő. A kutatók feltételezése szerint ez egy 15-16 századi tégladarab lehet. Amúgy ha megnézzük ezt a leletet, láthatjuk hogy az alkotó csodás kézügyességgel véste bele a jeleket a tégladarabba. Mivel a tégladarab kora a 15-16 századra tehető, amely időszak a Magyar Királyság és az Oszmán Török Birodalom közti háborús időszak,ezért azt feltételezem hogy az alkotó a tégladarabon egy üzenetet hagyott hátra, az utókorra vagyis a mi számunkra. Kitudja lehet hogy éppen egy csata közben készítette e feliratot az alkotó. S mivel feltételezésem szerint ez csak töredéke lehet a teljes rovás feliratos szövegnek, ezért bármikor kerülhetnek elő ehhez a tégladarabhoz illő kiegészítő darabok. LEGYEN ÍGY. 

Íme itt bemutatom az általam elkészített elemzést részletesebben. Az elemzéshez tartozó szöveget itt az oldalon közlöm.

Íme a saját elemzésem egy kis átalakítással 

Ez a csodálatos lelet, a Székely támadt várból került elő. Ez a vár Székelyudvarhelyen található. A kutatók feltételezése szerint ez egy 15-16 századi lelet, amely egyébként egy tégladarab lehet.Ezen a tégladarabon egyébként 10 db székely-magyar rovásjelet fedeztem fel. Ebből kettőt csak feltételezés szerint azonosítottam be, s ezek szerintem ligatúrák vagyis összerovások lehetnek. Ezt a két feltételezett összerovást, ezen a kis vékony sávon bekarikázva jelöltem. Ezek közül az egyik a VA v. VÁ (részletesebben már a jelek felsorolásánál "5-ös számú" említettem az ezzel kapcsolatos tudnivalókat)? Amelyet azért is sorolok a feltételezés kategóriába, mert a lelet eredeti fénykép felvételén nehezen állapítható meg(csak feltételezéssel) a rovás V és a rovás       A v. Á: ez pedig a VA v. VÁ összerovás lehet.       A másik összerót betű, feltételezésem szerint kettő V betű és ez a VV egy összerót változat lehet(mellyel kapcsolatos tudnivalókat szintén említettem a felsorolásnál "7-es számú" ). S ha így nézzük, akkor lehet hogy nem 10 jel van, hanem 11 ezen a rovás feliratos téglán.                               Egy másik érdekes dolog amit felfedeztem, hogy a rovásjelek között 2 furcsa kis jel van, melyek úgy néznek ki mintha sérülések lennének, de hozzáteszem lehetnek akár betűk is. Hiszen az egyik a rovás T és U v. Ú között van, a másik pedig a rovás I v. Í és a feltételezett  VA v. VÁ között látható.                                                           De van egy harmadik ez kicsit nagyobb mint az előző kettő. Ez pedig a rovás T mögött látható. Itt úgy gondolom hogy a a téglából letörhetett egy darab. Ettől függetlenül nem zárom ki annak a lehetőségét hogy ott egy rovásbetű volt.


Itt most külön kiemelem a tégladarab általam közölt rovásjeleit, és közlöm a latinbetűs megfelelőjét.


megjegyzés: A V használtával kapcsolatos tudnivalót úgy érzem nem hagyhatom szó nélkül. Ugyanis azok a rovók, rovásírók és az ezzel foglalkozó lelkiismeretes, hazájukat és nemzetüket szerető kutatók, szakemberek hosszú évek munkájával bizonyították hogy nyelvünkben nincs DZ, DZS, Q, W, X, Y. S ezáltal nincsenek ilyen rovásjelek sem ősi szkíta írásunk ábécéjében sem.        A DZ és DZS eleve 4 hangunkból ál össze: 2 D-ből, 1 Z-ből és 1 ZS-ből.  Ezért arra kérek minden kezdő rovásírással és rovással foglalkozó nemzettestvért, hogy ne dőljön be a rovásinfo nevű szervezett hazugságainak. Ezt azért hangsúlyozom, mert kezdő rovásíróként én is ugyanúgy beleestem ebbe a csapdába. S azt is hangsúlyoznom kell még hogy a Facebook nevű közösségi oldalon az érdeklődők semmiképpen ne higgyenek el semmit amíg meg nem győződtek annak tényszerűségéről, mert a rovásírást itt is bemocskolták. Én azt mondom hogy ebben benne van a rovásinfo keze is. Ezért azt tanácsolom azoknak a kezdő nemzettestvéreknek, aki őszinte hazaszeretettel eltelve szeretnének foglalkozni ősi szkíta írásunkkal, azok keressék fel Friedrich Klára és Szakács Gábor honlapját: a Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapot és Szondi Miklós honlapját: a Magyarrovás honlapot. Az érdeklődők elérhetik ezt a két honlapot itt az én gondolatmegosztó oldalamon keresztül is, mégpedig a KAPCSOLAT rovatban.

Aki érdeklődik a rovásemlék iránt az részleteket találhat a következő világhálós címen: https://uh.ro/itthon/intezmenyek/22457-fejtsd-meg-a-varban-talalt-rovasirasos-feliratot

A kép e rovásemlékünkről is ezen az oldalon található.

2017-es esztendő

Avar-kori rovás íjcsontlemez (2016-ból)

Színes fénykép az Avar-kori rovás íjcsontlemezről

A kép forrása: https://hir.ma/kult/az-m43-as-regeszeti-leletei-szegeden/620301

Itt bemutatom ennek az íj csontlemeznek az általam feltételezett rovásjeleit.

Íme az általam elkészített rajz a rovás íjcsontlemezről. Feltételezésem szerint 8 rovásjel van rajta. Legjobb tudásom szerint úgy gondolom hogy ebből a 8 rovásjelből egy összerovás, egy pedig bogárjel lehet.

A jelek feltételezésem szerint jobbról-balra haladnak.

Itt felsorolom az adott jelek hangértékét:

 1. (e)S
 2. (e)J
 3. Id (a feltételezett összerovás: I és (e)d hangokból.)
 4. (e)J
 5. (e)J
 6. (e)N? és (e)SZ? vagy (e)NY?(azért írtam ide mind a három jelet kérdőjellel mert az íj csontlemez képe alapján nem mertem ezt a hatodik jelet tényszerűen közölni.)
 7. U(e)S (a feltételezett bogárjel.) Friedrich Klára tanárnő, rovásírás-kutató kutatásai alapján úgy gondolja, hogy ezek az ún. bogárjelek nem tartoznak a betűrendbe hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei, tulajdonjegyei voltak. A tanárnő az ezzel kapcsolatos tudnivalókat részletesebben közli az Új Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár című könyvében
 8. (e)S

Nagy örömmel tölt el, hogy meglévő rovásemlékeink egy újabb feltárt darabbal gazdagodtak. Ezt a csodálatos rovás íj-csontlemezt, Szeged környékén találták a régészek  az M43-as autópálya nyomvonalán. De ez mellett találtak még sok mást is.           

Például: 

 • ezüstből és bronzból készült ékszereket
 • övvereteket 
 • szerszámokat 
 • csonteszközöket 
 • kerámiákat 

Mindez azt bizonyítja hogy már az ősidőkben egy magas fokú kultúrát képviselő nép élt itt a Kárpát-medencében. Nemzeti történészeink kutatásaikkal bebizonyították hogy Turáni fajú elődeink éltek a Kárpát-medencei hazában. Tehát megcáfolták a finnugor-féle származás elméletet.

Itt közlöm az íjcsontlemez általam elkészített teljes elemzését. A hozzátartozó szöveg, rovás és latin betűs is.

Aki többet akar tudni erről az íj csontlemezről, annak szeretettel ajánlom, Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatók honlapját. A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapot. Jómagam elküldtem Friedrich Klárának erről a rovás íj csontlemezről szóló cikket és az általam elkészített elemzést. Friedrich Klára és Szakács Gábor jó szándékkal közölték az általam készített elemzést a honlapjukon(Amit ezúton is szeretnék nekik megköszönni). A tanárnő emellett elkészítette saját elemzését az íj csontlemezről és annak feltételezett rovásjeleiről.  Az érdeklődő honfiak és honleányok bővebb ismereteket szerezhetnek ezzel az íj csontlemezzel kapcsolatban a                 https://www.rovasirasforrai.hu/ honlapon. Azon belül pedig a ROVÁSÍRÁS rovatban, a "Rovásírásos csontlemezek kerültek elő az M43-as autópálya építése során" című bejegyzést kell megkeresni.

2017-es esztendő

Folyamatos feltöltés és szerkesztés alatt 

                             Készítette: Terdik Tamás Mihály    elérhetőség: rovasiras90@gmail.com                                         Frissítve: 2023. áldás (július) havának 31-ik napja
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el