Hírek és érdekességek
Itt add meg az alcímet

Badiny Jós Ferenc visszaköltözése a mennyei Szkíta Birodalomba

Idén kikelet (március) havában volt 11 esztendeje, hogy Badiny Jós Ferenc professzor visszaköltözött a mennyei Szkíta Birodalomba. Ezért egy régebbi róla szóló írásomból vettem ki egy idézetet amit szeretettel ajánlok Feri bácsi emlékének. 

Egy Fénylátóhoz:

"Lelkedből sugárzott a szeretet. Hiába támadtak minden eszközzel. Fényben jártál, egész földi életedben az igazságot kutattad, kerested. Végül a fény megmutatta neked az igazságot." //Terdik Tamás//

Terdik Tamás                                                                                                        Rovásíró

2018. Kikelet (Március) hava


Wass Albert visszaköltözése a mennyei Erdély országba

Hirtelen mentél el, de mégis közöttünk élsz.

"Elmeneteled e földi világból nagy törés volt számunkra. Szavaid, gondolataid, biztatásaid erőt adnak nekünk. Tetteiddel a nemzetet és a hazát szolgáltad. S bár testileg már nem vagy itt közöttünk a földi világban, de onnan fentről a mennyei Szittya Birodalom Erdély országából mégis támogatod nemzetedet. Hiszen hagyatékodon, örökségeden keresztül szólsz hozzánk, a magyarság 21-ik századi nemzedékéhez. Köszönjük, hogy itt voltál, hogy itt vagy, s hogy itt leszel velünk mindig." //Terdik Tamás//

Terdik Tamás                                                                                              Rovásíró

2018. Jégbontó (Február) hava


Wass Albert földi születésnapjára

Emlékezés az Igazlátóra

Mikor a szívembe nézek tudom, hogy példakép vagy egy egész nemzet számára. A Te szavaid, betűid által maga az Isten szól hozzánk. Egy olyan korban éltél itt a földi világban, ahol bűnnek számított a szeretet, a tisztesség, az erkölcs és a becsület. Nevedet sokan semmibe vették, üzeneteidet pedig nem értették. Földi életed során sokszor támadtak téged, az életedre törtek.    S miért? Egyszerű, azért mert nem nyitották ki a szívüket Istennek és a legfontosabb érzésnek a Szeretetnek. Sokan közülük Szűk látókörűek és Ösztönlények voltak. 

S mi történik a földi világra való születésed után 110 évvel? Az emberek többsége ugyanolyan ösztönlény és ugyanolyan szűk látókörű mint akkor volt, amikor te itt voltál a földi világban és a soraidon keresztül szólt az emberekhez az Isten. A felsorolt 4 fogalom közül a legfontosabb a szeretet mely 110 esztendő elteltével is ugyanúgy virágzik az általad leírt sorok között. Ez a Te hagyatékod és ebből táplálkozva kell nekünk változtatni a világ alakulásán. Mert ahogy az általad írt sorok között is le van írva Isten ott van mindenhol, de csak akkor vesszük észre Őt, ha őszinte szeretet lakozik a szívünkben.

S remélem, ha olvasod ezt a szöveget, ott fent a mennyei Szkíta Birodalom Erdély országában, akkor büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a szeretet amit adtál, tovább öröklődik                      nemzedékről-nemzedékre. 

E sorokat pedig egy Ifjú Rovásíró írta, aki szintén megkapta azt a csodálatos érzést, amit te is megkaptál és hittél, amelyből hogyha több lenne a világban, nem lenne irigység, kapzsiság, gyűlölet, háborúk és még sorolhatnám. Ez az érzés pedig a SZERETET. Ha pedig sok szeretet lesz akkor Isten is újra közöttünk lesz.

Wass Albert földi világra való születésének 110 évfordulójára. 

Terdik Tamás                                                                                                        Rovásíró 

2018. Fergeteg (Január) hava


Rovás feliratos kő felbukkanása a Mesék Mátyás királyról című magyar népmese sorozatban

Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos felfedezés. Mert még ha nem is valódi rovás feliratos kőről van szó, hanem egy népmese sorozatban megrajzolt rovás feliratos kőről, akkor is elmondhatjuk, hogy ez a szellemi hagyatékunk a különböző jött-ment politikai rendszerek idején is megmaradt a népemlékezetben, még ha tudat alatt is. Mert ez a rovás feliratos kő, mely ennek a mesének az egyik részében felbukkan (A cinkotai kántor) is bizonyítja azt, hogy Mátyás Urunk idejében az ősi szkíta betűk használata mindennapos lehetett vagy volt is.                                        Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy ez a mese sorozat az 1980-as években készült. Tehát a Kádár-korszak hanyatlásának az éveiben. De ez még mindig egy olyan időszak nemzetünk életében, ahol olyanokról mint a rovásírás, a nemzeti öntudat, vagy a hazaszeretet beszélni nem lehetett. Ezért hálás köszönettel tartozunk az alkotóknak akik ebben a diktatúrának az időszakában, is a szívükre, a lelkiismeretükre, népemlékezetre hallgattak.  Hiszen ezt a csodálatos ősi kultúrkincset sikerült beleültetni egy csodálatos népmesébe amely Hunyadi Mátyásról az igazságos királyról szól. Mátyás Urunkról ma már azt is tudjuk, hogy rovásíró volt. Ez utóbbi felfedezés Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatóknak köszönhető.                              

Jómagam rovásíróként úgy gondoltam, hogy legjobb tudásom szerint azonosítom a rovásjeleket ezen a mesebeli kövön. A rovásjelek azonosításához több rovás ábécét átnéztem. S a kitartó munkám, nem maradt eredmény nélkül, hiszen 8 rovásjelet azonosítottam mely a ma          székely-magyarnak nevezett rovásírással azonos.                                                                                  Ezeket szeretném itt bemutatni a kedves érdeklődőknek.  

Íme itt a mesében felbukkanó kép:

A mesében lévő rajz a rovás kőről.

Drága húgom Terdik Vivien által készített rajz a rovás kőről.

S íme az általam készített elemzés rajza a jelekről:

 1. d hangunk rovásjele vagy kereszt.
 2. Itt 3. lehetőségre gondolok:                                                                                                        a, {c hangérték}                                                                                                                            b, {2 S hangérték //összerovás lehet//}                                                                                      c, {cs hangérték}
 3. hosszú í hangunk rovásjele.
 4. (e)S hangunk rovásjele.
 5. (e)R hangunk rovásjele vagy (a)K hangunk/vég.K hangunk rovásjele.                                    (Itt ki kell hangsúlyoznom ennél a rovásjelnél, hogy ez feltételezés).
 6. (e)S hangunk rovásjele.
 7. Ü v. Ű hangunk rovásjele.
 8. V hangunk rovásjele.

megjegyzés: a rovás még egyszer felbukkan ebben a mesében, csak annyi a különbség, hogy ebben a részben(A kolozsvári bíró) csak említést tesznek róla. 

Íme itt vannak azok a részek a meséből ahol a rovásírás valamilyen formában felbukkan.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Mesék Mátyás királyról című népmese sorozat alkotóinak. Hiszen az ő áldott, kemény és kitartó munkájuk nélkül ez a mese nem születhetett volna meg. Ebben a mesében ugyanis betekintést nyerhetünk egy lelkiismeretes, hazáját szerető magyar király hétköznapjaiba. S nem utolsó sorban azt is láthatjuk, hogy a Magyar Királyság és az egész magyar nemzet az elmúlt 1000 esztendő pusztításai ellenére ekkor volt a legerősebb. "Aranykor volt ez, virult az élet csak jóra használták fel a tudást."                                                          Az  idézet: Szakács Gábor-Friedrich Klára Attila Ifjúsága című zene albumról, azon belül              A Szövetség nevű dalról való.                                                            

A Mesék Mátyás királyról alkotóinak nevei ezen a világhálós oldalon megtalálhatóak: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%A9k_M%C3%A1ty%C3%A1s_kir%C3%A1lyr%C3%B3l                                                                                                                                                       

Boldog emlékű Helyey László színművésznek is ajánlom ezen írásomat, aki már nincs itt velünk a földi világban.

Ehhez a munkámhoz felhasznált rovás ábécék {időrendi sorrendbe rakva}

 1. A Miklósvári (Nikolsburgi) ábécé {1483 előtt jegyezték le}.
 2. Thelegdi János: Rudimenta ábécéje {1598-ból}.
 3. Kájoni János ábécéje {1673-ból}.
 4. A botnaptár ábécéje {1690-ből}. //Luigi Fernando Marsigli gyűjteménye//
 5. Kapossy Sámuel betűsora {1700 körül}
 6. Ismeretlen eredetű betűsor {1700 körül}
 7. Bél Mátyás evangélikus püspök betűsor {1718-ból}                                                                      //Alphabetum Hunno-Scythicum//
 8. Dési Ferenc betűsora {1753-ból}                                                                                                  //Alphabetum Ungaricum Clar Dési Udvarhelyi mi//
 9. Dobai István betűsora {1753-ból}
 10. Révai Miklós ábécéi {1803-ból}                                                                                                      //Alphabetum Hunno-Scithicum Siculicum//
 11. Nagybányai Református Egyház anyakönyvéből való ábécé {1820}
 12. Dr. Toldy László betűsora {1877-ből}
 13. A Székelyudvarhelyi Református Tanítóképző évkönyvének betűsora {1929-ból}
 14. Magyar Adorján betűsora {20.sz}
 15. Badiny Jós Ferenc betűsora, jobb és bal irányba {20.sz}
 16. Forrai Sándor betűsora {1996}

Az itt felsorolt rovás ábécék megtalálhatók a Rovás Ábécék rovatban. Az ábécékhez hamarosan kerül majd kísérő szöveg is.


Terdik Tamás                                                                                              Rovásíró

2017. Magvető (Október) hava


Emlékezzünk az aradi vértanúkra

1849. magvető havának 6. napján Aradon végezték ki, azt a 13. honvédtábornokot akiknek hatalmas szerepük volt az 1848-49-es szabadságharcunk győzelmeiben. Bár nemzetünk szabadságharca akkor elbukott, de ezek a honvédtábornokok mégis hatalmas szellemi örökséget hagytak ránk. Példát kell vennünk az aradi vértanúkról. Kik hatalmas áldozatot hoztak azért, hogy nemzetünk megmaradjon. Hiszen ha nem ezt tették volna, akkor ma már biztos, hogy nem lenne magyar nemzet. Küldjünk nekik jelet a mennyei Szkíta Birodalomba, nyugtassuk meg őket, hogy nemzetté kovácsolódunk és végleg kivívjuk szabadságunkat. 

HÁT KOVÁCSOLÓDJUNK ÚJRA NEMZETTÉ!

Mutassuk meg nekik, hogy áldozatuk nem volt hiába való.

Az aradi vértanúk névsora:

 1. Aulich Lajos
 2. Török Ignác
 3. Lahner György
 4. Schweidel József
 5. Poelt von Poeltenberg Ernő
 6. Nagysándor József
 7. Knezic Károly
 8. Gróf Leiningen-Westerburg Károly
 9. Dessewffy Arisztid
 10. Damjanich János
 11. Lázár Vilmos
 12. Vécsey Károly
 13. Kiss Ernő
A névsor és a kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%BAk világhálós oldal. 


Terdik Tamás                                                                                                        Rovásíró

2017. Magvető (Október) hava 6. napja


Emlékezzünk az 1956-os szabadságharcosokra

Számomra az 1956 október 23-i események, egy szellemi és lelki nagyságot mutatnak. Ez a nagyság pedig: a HAZASZERETET. Hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy az 1956-os szabadságharcot megelőző években semmilyen jel nem mutatott arra, hogy 1956-ban a magyar a nemzet öntudatra ébred és fegyvert fog elnyomói ellen. A válasz a magyar ember lelkében keresendő. Csak magyarul kell gondolkodni hozzá. Mert ha nem vagyunk képesek vagy pedig egyáltalán nem is akarunk magyarul gondolkodni sohasem fogjuk megérteni őseink szabadságharcainak valódi lényegét, köztük 1956-ét sem. A HAZASZERETET szikrája ott van lelkünkben csak erős lánggá kell formálni ugyanúgy ahogy a SZABADSÁGVÁGYAT is mely magyar nemzetünknek egy másik nemes tulajdonsága. Hogy az akkori világ mely figyelte az      56-os eseményeket mit értett meg nemzetünk e hősi ugyanakkor véres szabadságharcából azt nem tudom. De nem is tisztem e helyütt ezzel foglalkozni. Ide csak annyit tennék hozzá, hogy a világ minden táján akkor száműzetésben élt igaz lelkű magyarok pontosan megértették, hogy mi az 1956-os magyar szabadságharc üzenete.

Csak annyit mondok a ma élő igaz lelkű magyar nemzedéknek, hogy gondolkodjon magyarul, formálja erős lánggá a lelkében és szellemében rejlő HAZASZERETETNEK és a SZABADSÁGVÁGYNAK szikráját és ne figyeljen azon magyar emberekre akik bár magyarnak születtek, de lelkükben és szellemükben már minden érzést amely magyarságukhoz köti őket megöltek. Én úgy gondolom, mi akik hazaszeretetben és szabadságvágyban gondolkodunk egyre többen leszünk, akik viszont nem hazaszeretetben és nem szabadságvágyban gondolkodnak azok egyre kevesebben lesznek. Hiszen ha jobban belegondolunk 1956-ban is ez a két érzés vezérelhetett minden igaz lelkű magyar embert. Ezért tudták akkor őseink megvívni ezt a szabadságharcot annak ellenére, hogy tudták milyen gonosz és Istentelen birodalommal és annak magyarországi helytartóival állnak szemben.   

Én úgy gondolom, hogy 1956. Október 23-nak a következő üzenete van: MAGYARUL GONDOLKODNI, ÉLNI ÉS ÉREZNI (mely utóbbi az én gondolkodásomban a HAZASZERETET fogalmát jelenti).

A kép forrása: https://www.journality.hu/Interju-egy-1956-os-hos-rendor-hadtortenesz-unokajaval/11/10197/0


Terdik Tamás                                                                                                        Rovásíró

2017. Magvető (Október) hava 23. napja


Badiny Jós Ferenc földi születésnapjára

Badiny Jós Ferenc-sumerológus, történész, kutató
Badiny Jós Ferenc-sumerológus, történész, kutató

A trianoni szörnyűség mellett a Napisten hava, jót is adott a magyarságnak. Úgyanis 1909 Napisten havának 3-dik napján a felvidéki Gácson kezdte meg földi életét Prof. Badiny Jós Ferenc. Ő Jézus Urunk pártus származásának egyik magyar hirdetője. Mint minden magyart, őt is megérintette Trianon borzalma. Az égész földi életét a hazájának és nemzetének szentelte. Rengeteg csodálatos mű fűződik a nevéhez. 2007 Kikelet havának 10-dik napján költözött el a földi világból a Mennyei Szkíta Birodalom. Köszönjük neked Feri bácsi.  A Mennyei Szkíta Birodalomból is erőt adsz nemzetednek. 

Badiny Jós Ferenc Imádsága 2000-ben (részlet)

Hozzád szólok Uram                                                                                                                                  -Magyarok Istene!                                                                                                                                 Tudom, nem érsz rá,                                                                                                                                 hisz teremtesz ma is:                                                                                                                               nap, mint nap új világokat.                                                                                                                       Arra kérlek mégis:                                                                                                                                     szakíts időt népednek, Uram.

Tekints le ránk onnan a magasból,                                                                                                           vagy lenn a mélyből,                                                                                                                                 mert fent, vagy lent: az egyremegy Neked;                                                                                             s ne hagyd elveszni                                                                                                                                   óh, el ne hagyd, veszendő nemzetedet...

Vigyázz reánk Uram,                                                                                                                                 s ne engedj ismét tévutakra minket,                                                                                                       -hogy ne bánthassa többé senki a magyart!                                                                                           Áldj meg minket újra - Magyarok Istene,                                                                                                 s maradj közöttünk most már mindörökre...


Üzenetem a Mennyei Szkíta Birodalomba Badiny Jós Ferencnek.

Egy Fénylátóhoz:                                                                                                                                      

"Lelkedből sugárzott a szeretet. Hiába támadtak minden eszközzel. Fényben jártál, egész földi életedben az igazságot kutattad, kerested. Végül a fény megmutatta neked az igazságot."

 

Terdik Tamás                                                                                               Rovásíró


Badiny Jós Ferenc képét, az alábbi világhálós oldalról töltöttem le:

https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/12/23/badiny-jos-ferenc-magyar-profecia-egi-uzenet/


Terdik Tamás                                                                                                                 Rovásíró 

2017. Napisten (Június) hava 


Rovásemlékeinkkel Kapcsolatos hírek

A Székelyudvarhelyi rovás feliratos tégla (2015-ből)

Színes fénykép a rovás feliratos tégladarabról

Itt bemutatom a tégladarab általam készített elemzését. E munkában segítségemre volt húgom Terdik Vivien aki a tégladarabról nagyon szép rajzot készített, melyet ezúton is meg köszönök neki. A tégladarabon található rovásbetűk elemzését jómagam végeztem el.                           Az említett rajzot itt bemutatom:       

Íme itt bemutatom a tégladarab általam feltételezett rovásjeleit. Úgy gondolom hogy az alkotó a jeleket jobbról-balra haladva véste a felületbe.

 1. (e)T
 2. U v. Ú
 3. (e)L
 4. I v. Í
 5. A feltételezett VÁ vagy VA összerovás(mely feltételezésem szerint egy V-ből és egy A-ból v. Á-ből álhat). Ezt azért is jegyeztem meg zárójelben, mert nem biztos hogy ezen a rovásemlékünkön is ugyanúgy az Á hangértéket jelöli ez a rovásjel, mint mondjuk a Forrai-féle betűsorban ahol ez a jel pontosan az Á hangot jelöli. Azért írtam le mindkét lehetőséget, mert itt jelölhet A-t is.
 6. (e)N
 7. A másik feltételezett összerovás amely kettő rovás V-ből van összeróva. Friedrich Klára tanárnőtől/rovásírás-kutatótól, egyik levelezésünk alkalmával értesültem, hogy például Székelyföldön ezt az összerovást még alkalmazza valaki. Klári néni jóvoltából ezzel kapcsolatban nyugodt szívvel említem meg Waum Péter faragóművész nevét. 
 8. O,Ó
 9. (e)T

Nagy örömmel közlöm itt a blogomban ennek a csodálatos rovásemléknek az általam elkészített elemzését. Mely lelet 2015-ben került elő. A kutatók feltételezése szerint ez egy 15-16 századi tégladarab lehet. Amúgy ha megnézzük ezt a leletet, láthatjuk hogy az alkotó csodás kézügyességgel véste bele a jeleket a tégladarabba. Mivel a tégladarab kora a 15-16 századra tehető, amely időszak a Magyar Királyság és az Oszmán Török Birodalom közti háborús időszak,ezért azt feltételezem hogy az alkotó a tégladarabon egy üzenetet hagyott hátra, az utókorra vagyis a mi számunkra. Kitudja lehet hogy éppen egy csata közben készítette e feliratot az alkotó. S mivel feltételezésem szerint ez csak töredéke lehet a teljes rovás feliratos szövegnek, ezért bármikor kerülhetnek elő ehhez a tégladarabhoz illő kiegészítő darabok. LEGYEN ÍGY. 

Íme itt bemutatom az általam elkészített elemzést részletesebben. Az elemzéshez tartozó szöveget itt az oldalon közlöm.

Íme a saját elemzésem egy kis átalakítással 

Ez a csodálatos lelet, a Székely támadt várból került elő. Ez a vár Székelyudvarhelyen található. A kutatók feltételezése szerint ez egy 15-16 századi lelet, amely egyébként egy tégladarab lehet.Ezen a tégladarabon egyébként 10 db székely-magyar rovásjelet fedeztem fel. Ebből kettőt csak feltételezés szerint azonosítottam be, s ezek szerintem ligatúrák vagyis összerovások lehetnek. Ezt a két feltételezett összerovást, ezen a kis vékony sávon bekarikázva jelöltem. Ezek közül az egyik a VA v. VÁ (részletesebben már a jelek felsorolásánál "5-ös számú" említettem az ezzel kapcsolatos tudnivalókat)? Amelyet azért is sorolok a feltételezés kategóriába, mert a lelet eredeti fénykép felvételén nehezen állapítható meg(csak feltételezéssel) a rovás V és a rovás       A v. Á: ez pedig a VA v. VÁ összerovás lehet.       A másik összerót betű, feltételezésem szerint kettő V betű és ez a VV egy összerót változat lehet(mellyel kapcsolatos tudnivalókat szintén említettem a felsorolásnál "7-es számú" ). S ha így nézzük, akkor lehet hogy nem 10 jel van, hanem 11 ezen a rovás feliratos téglán.                               Egy másik érdekes dolog amit felfedeztem, hogy a rovásjelek között 2 furcsa kis jel van, melyek úgy néznek ki mintha sérülések lennének, de hozzáteszem lehetnek akár betűk is. Hiszen az egyik a rovás T és U v. Ú között van, a másik pedig a rovás I v. Í és a feltételezett  VA v. VÁ között látható.                                                           De van egy harmadik ez kicsit nagyobb mint az előző kettő. Ez pedig a rovás T mögött látható. Itt úgy gondolom hogy a a téglából letörhetett egy darab. Ettől függetlenül nem zárom ki annak a lehetőségét hogy ott egy rovásbetű volt.


Itt most külön kiemelem a tégladarab általam közölt rovásjeleit, és közlöm a latinbetűs megfelelőjét.


megjegyzés: A V használtával kapcsolatos tudnivalót úgy érzem nem hagyhatom szó nélkül. Ugyanis azok a rovók, rovásírók és az ezzel foglalkozó lelkiismeretes, hazájukat és nemzetüket szerető kutatók, szakemberek hosszú évek munkájával bizonyították hogy nyelvünkben nincs DZ, DZS, Q, W, X, Y. S ezáltal nincsenek ilyen rovásjelek sem ősi szkíta írásunk ábécéjében sem.        A DZ és DZS eleve 4 hangunkból ál össze: 2 D-ből, 1 Z-ből és 1 ZS-ből.  Ezért arra kérek minden kezdő rovásírással és rovással foglalkozó nemzettestvért, hogy ne dőljön be a rovásinfo nevű szervezett hazugságainak. Ezt azért hangsúlyozom, mert kezdő rovásíróként én is ugyanúgy beleestem ebbe a csapdába. S azt is hangsúlyoznom kell még hogy a Facebook nevű közösségi oldalon az érdeklődők semmiképpen ne higgyenek el semmit amíg meg nem győződtek annak tényszerűségéről, mert a rovásírást itt is bemocskolták. Én azt mondom hogy ebben benne van a rovásinfo keze is. Ezért azt tanácsolom azoknak a kezdő nemzettestvéreknek, aki őszinte hazaszeretettel eltelve szeretnének foglalkozni ősi szkíta írásunkkal, azok keressék fel Friedrich Klára és Szakács Gábor honlapját: a Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapot és Szondi Miklós honlapját: a Magyarrovás honlapot. Az érdeklődők elérhetik ezt a két honlapot itt az én gondolatmegosztó oldalamon keresztül is, mégpedig a KAPCSOLAT rovatban.

Aki érdeklődik a rovásemlék iránt az részleteket találhat a következő világhálós címen: https://uh.ro/itthon/intezmenyek/22457-fejtsd-meg-a-varban-talalt-rovasirasos-feliratot

2017-es esztendő

Avar-kori rovás íjcsontlemez (2016-ból)

Színes fénykép az Avar-kori rovás íjcsontlemezről

Itt bemutatom ennek az íj csontlemeznek az általam feltételezett rovásjeleit.

Íme az általam elkészített rajz a rovás íjcsontlemezről. Feltételezésem szerint 8 rovásjel van rajta. Legjobb tudásom szerint úgy gondolom hogy ebből a 8 rovásjelből egy összerovás, egy pedig bogárjel lehet.

A jelek feltételezésem szerint jobbról-balra haladnak.

Itt felsorolom az adott jelek hangértékét:

 1. (e)S
 2. (e)J
 3. Id (a feltételezett összerovás: I és (e)d hangokból.)
 4. (e)J
 5. (e)J
 6. (e)N? és (e)SZ? vagy (e)NY?(azért írtam ide mind a három jelet kérdőjellel mert az íj csontlemez képe alapján nem mertem ezt a hatodik jelet tényszerűen közölni.)
 7. U(e)S (a feltételezett bogárjel.) Friedrich Klára tanárnő, rovásírás-kutató kutatásai alapján úgy gondolja, hogy ezek az ún. bogárjelek nem tartoznak a betűrendbe hanem a rovásbotok tulajdonosainak névjegyei, tulajdonjegyei voltak. A tanárnő az ezzel kapcsolatos tudnivalókat részletesebben közli az Új Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár című könyvében
 8. (e)S

Nagy örömmel tölt el, hogy meglévő rovásemlékeink egy újabb feltárt darabbal gazdagodtak. Ezt a csodálatos rovás íj-csontlemezt, Szeged környékén találták a régészek  az M43-as autópálya nyomvonalán. De ez mellett találtak még sok mást is.           

Például: 

 • ezüstből és bronzból készült ékszereket
 • övvereteket 
 • szerszámokat 
 • csonteszközöket 
 • kerámiákat 

Mindez azt bizonyítja hogy már az ősidőkben egy magas fokú kultúrát képviselő nép élt itt a Kárpát-medencében. Nemzeti történészeink kutatásaikkal bebizonyították hogy Turáni fajú elődeink éltek a Kárpát-medencei hazában. Tehát megcáfolták a finnugor-féle származás elméletet.

Itt közlöm az íjcsontlemez általam elkészített teljes elemzését. A hozzátartozó szöveg, rovás és latin betűs is.

Aki többet akar tudni erről az íj csontlemezről, annak szeretettel ajánlom, Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatók honlapját. A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapot. Jómagam elküldtem Friedrich Klárának erről a rovás íj csontlemezről szóló cikket és az általam elkészített elemzést. Friedrich Klára és Szakács Gábor jó szándékkal közölték az általam készített elemzést a honlapjukon(Amit ezúton is szeretnék nekik megköszönni). A tanárnő emellett elkészítette saját elemzését az íj csontlemezről és annak feltételezett rovásjeleiről.  Az érdeklődő honfiak és honleányok bővebb ismereteket szerezhetnek ezzel az íj csontlemezzel kapcsolatban a                 https://www.rovasirasforrai.hu/ honlapon. Azon belül pedig a ROVÁSÍRÁS rovatban, a "Rovásírásos csontlemezek kerültek elő az M43-as autópálya építése során" című bejegyzést kell megkeresni.

2017-es esztendő

Folyamatos feltöltés és szerkesztés alatt