Saját Gondolatok Nemzetünkről, Történelmünkről 

Íme itt szabadon letölthetők az alábbi írásaim.  Szeretettel ajánlom minden kedves érdeklődőnek. Viszont egy valamit szeretnék itt most leírni. Ezek az írások egy fiatal srác gondolatai, aki nem tanár, nem kutató és nem oktató. A régebbi írásaimban, volt sok téves gondolat amit közöltem például Szent Istvánnal kapcsolatban. Ezt legutóbbi írásomban helyre is tettem és tisztáztam. Hiszen az ember 20 éves kora körül még a kamaszkor hatása alatt lehet. Ilyenkor előfordul, hogy begyűjtünk hibapontokat. Így volt ez nálam is Szent Istvánnal kapcsolatos első írásaim során. De helyre tettem ezeket a dolgokat és az új írásokban, melyeket közlök, igyekszem bölcsen átgondoltan írni. Viszont azért teszem fel, azokat az írásokat, mert nem szeretném eltitkolni, azt hogy voltak idők mikor történelmünkkel kapcsolatos ismereteim félresiklottak.  Ezeket igyekszem helyrehozni. 

"Szeretnék olyan alkotásokat alkotni, készíteni, mellyel megtisztelem ezeket a kiváló ősöket. Hiszen rá kell jönnünk arra, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy ítéletet mondjunk felettük.                      Táplálkozzunk több forrásból és ne dőljünk be a megosztani akaró elméleteknek. Tanuljunk felmenőink hibáiból". //Részlet a Szent István királyunkról című írásomból//

Terdik Tamás Mihály                                                                                                      Rovásíró 


Ezeket az írásokat Botos László küldte el nekem, s az Ő hozzájárulásával tettem fel. Szabadon letölthető.

Terdik Tamás Mihály                                                                                  Rovásíró

2018. Napisten (Június) hava


Bevezető Gondolatok 

Meg vagyok róla győződve, hogy napjaink világában a kész történelmi tények semmit sem jelentenek, egy olyan átlagember számára, aki szűk látókörű, anyagias, egy olyan aki elvesztette hitét, nemzeti öntudatát.  Hiszen ha egy ilyen embernek egy történelmi tényt mondunk, lehet azt mondja nekünk, hogy "engem nem érdekel semmilyen történelem így is van elég problémám". Én azt gondolom, hogy a nemzeti öntudat nélküli tanítás ezt eredményezte. Tehát nincs mit csodálkozni az ilyen emberek gondolkodásmódján. Mert ezt a nemzeti öntudat nélküli tanítást, történelmet az idegen történészek(mely alatt, Hunfalvyékat értem) adták a magyarságnak. Ez pedig olyan tanítás, olyan történelem amelyre egy nemzet fiai és lányai sem lennének büszkék. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik ami okozta a 21. századi magyarság többségénél ezt az érdektelenséget a történelmünk és bármilyen más nemzetépítő dolog iránt. A másik pedig a tudatmódosítás alkalmazása, amely a lelkileg beteg magyar nemzetet a 21. században igencsak a befolyása alá vonta(persze tisztelet a kivételnek). Ilyen például az okos telefon, facebook stb. Az olvasás háttérbe szorult, de napjainkban a hagyományos papírkönyv mellett, megjelent az elektronikus könyv amely ugyanúgy lehetővé teszi az olvasást vagy tanulást mint a hagyományos papírkönyv. De mind a kettőt, igen kis számban használja manapság a magyar ember. De azok akik használják, ők nemzetünk magjai, ők nem dőlnek be, minden butaságnak. Mert mind a tévé, mind a rádió, mind a különböző világhálós oldalak azért vannak hogy befolyásoljanak minket(persze a világhálón is lehetnek jó és nemes gondolatok, csak meg kell találni őket).             Lelkesítés szükséges, mégpedig hatalmas, mert sajnos még a megcáfolhatatlan tények is sokszor kevésnek bizonyulnak. Olyan lelkesítés kell, mely fellobbantja a magyar emberek szellemében és lelkében a nemzeti öntudat, a hit és a hazaszeretet lángját.                                                               Jómagam egy lelkiismeretes, nemzeti öntudatot, hitet és hazaszeretetet képviselő magyar embernek tartom magam. Rovásírással foglalkozom, számomra lehet, hogy ez volt az a lelkesítő erő amely kíváncsiságot indított el bennem és ezzel egy olyan magyar múltra találtam rá, amelyre viszont bármelyik nemzet fiai és lányai büszkék lennének. Én büszke magyar ember lettem, s ezt kívánom minden igaz lelkű és igazságot kereső magyar ember számára is. Mindenki másban jó és másban tehetséges. Badiny Jós Feri bácsi gondolatmenetét követve, önmagunkat kell kidolgoznunk, hogy amit tudunk azt a legjobban tudjuk. Igen. Egyetértek Badiny Jós Feri bácsival és úgy gondolom, hogy ez a tudás tarthatta meg nemzetünket a történelem viharaiban is. Ez a lelkesítő erő a történelmi tények mellett Badiny Jós Ferenc műveit átitatta. De ez a lelkesítő erő adta az erejét Wass Albert, Molnár V. József, Forrai Sándor, Friedrich Klára, Szakács Gábor vagy Szondi Miklós műveinek is. Mert az ember alapvetően kíváncsi természetű. Fontos a lelkesítő erő. Szántai Lajos művelődéstörténész egyik előadása során használta ezt a kifejezést, amikor Badiny Jós Ferenc nemzeti munkásságát méltatta.                                                                  A lelkesítő erő az amely a kulcsa lehet a NEMZETI ÖNTUDAT, A HIT ÉS A HAZASZERETET fogalmának. Ez a három fogalom pedig nemzetünk jövőjét jelentheti. S mindegy az, hogy ki minek nevezi: A SZAVAK TARTALMI JELENTÉSE A LÉNYEG.

E helyütt tehát nem célom és nem is tisztem, hogy oktatást tartsak történelemből, hiszen nem vagyok tanár, sem tudós, sem kutató. Hanem ezt a gondolkodásomat, ezt a lelkesítő erőt szeretném más lelkiismeretes, igaz lelkű magyar emberel megismertetni. Hogy a nemzeti öntudat, a hit és a hazaszeretet utat találjon a magyar lelkek felé. 

Terdik Tamás                                                                                                                 Rovásíró 

2017. Földanya (Szeptember) hava