"Nyelvében él a Nemzet" Kazinczy Ferenc 
Itt add meg az alcímet

Az Ister-gami oroszlánok üzenete:

Ébredj végre fel TUDÁS NÉPE!

Az esztergomi oroszlános kápolna képének forrása: https://www.magtudin.org/Lajdi%20-%20magyarsag.htm

Anyanyelvünk és Ősi szkíta írásunk 5-5 pontja és 1 kiegészítő pont


Kiegészítő pont
Ahhoz, hogy a magyar ember magyar szót hallhasson, a gyönyörű magyar kifejezések mellett, szükséges a magyar dal, ének és zene. Ezért céljaink kiegészítő pontja ezzel kapcsolatos.
A különböző zenei csatornákon, az idegennyelvű dalokat be kell tiltani. A fiatal énekesjelölteknek nem szabad engedni, hogy bármiféle idegennyelvű dalt énekeljenek. Csak magyarul énekelhetnek. 
Nyelvünk tiszta idegenszavaktól mentes használata, mindennél előbbre való. S aki megbecsüli anyanyelvét, az megbecsüli ŐSEI TUDÁSÁT. 

Ha magyar szavakat hallunk, akkor képesek vagyunk megnyitni szívünket a nemzeti öntudat előtt. A tiszta magyar nyelv, nemzetünk megmaradásának kulcsa.  

EZT TARTSD LELKI SZEMEID ELŐTT HONTESTVÉREM! 

(a további gondolatmenet az ANYANYELVÜNK VÉDELMÉNEK 5 pontjában folytatódik)


Terdik Tamás
Rovásíró   
2017. Álom (December) hava

Anyanyelvünk Védelmének 5 pontja

  1. Drága anyanyelvünk megbecsülése, ápolása, tisztán tartása.                             Drága anyanyelvünket meg kell becsülnünk hiszen ez egy kincs számunkra. Édesanyánk ezen a nyelven mondta ki nekünk az első szót. S mi is ezen a csodálatos ősi nyelven mondtuk ki először hogy Anya és Apa. Ápoljuk mert ezen a drága nyelven szólunk majd mi is fiainkhoz és lányainkhoz. S hogy ezt az ápolást hogy tudjuk megtenni? Én azt mondom hogy sok tanulással mellyel az ősi tudást is felfedezzük. Hiszen a nyelvünk egy kulcs Isten tudásához. A másik a szókincs bővítése. Ezt rengeteg olvasással tudjuk megtenni(ezalatt nem a különböző szennylapok olvasását értem, hanem az értékes könyveket). S a nyelvünk tisztán tartása alatt pedig azt értem, hogy mellőzzük a különböző idegen szavakat. Gondolkodjunk, használjuk az elménket, mert ha sokat tanulunk/olvasunk, akkor a saját anyanyelvünk szavaival is képesek leszünk kifejezni, mondani a nyelvünkbe beépült idegen szavak helyett a gyönyörű magyar szavainkat, mondatainkat. 
  2. Drága anyanyelvünk megfelelő tanítása, az iskolai rendszerben.                       Anyanyelvünket megfelelően tanítani, én úgy gondolom nemzeti kötelességünk. Ehhez persze szükségesek lelkiismeretes tanítók, akik nemcsak elmondják az érdekességeket nyelvünkről, hanem megfelelően tanítják annak minden rejtett titkát, kincsét. Megcáfolva ezzel a hamis finnugor-elméletet. S nemcsak ezért hanem azért is, hogy a magyar fiatal büszke legyen arra hogy magyar.
  3. Drága anyanyelvünk minden más nyelvnél előbbre való.                                                         Az iskolai oktatásban megkell szüntetni az idegen nyelvű oktatást és helyette a magyar anyanyelvünk oktatására kell több időt fordítanunk. S mikor a fiatalaljaink már elégé érettek ahhoz hogy megtanuljanak egy idegen nyelvet akkor tegyék meg, de ne kényszer hatására. BECSÜLJÜK MEG ŐSI SZUMIR GYÖKERŰ NYELVÜNKET!
  4. Drága anyanyelvünk valódi történetének és gyökerének tanítása.                                         Szakítanunk kell a hazugságon alapuló finnugorizmussal. Nyelvünk  ősi szumir gyökerére nagy hangsúlyt kell helyeznünk. Megkell szüntetnünk azt a hazugságot hogy mindent másoktól vettünk át. Drága magyar anyanyelvünknek, megkell tanulnunk és tanítanunk kell a csodálatos történetét. 
  5. Drága anyanyelvünket mérgező, mocskolódó kifejezések háttérbe szorítás sőt   eltüntetése.                                                                                                                                     Nyelvünkben kerülnünk kell a mocskolódó kifejezéseket. Ilyen az átkozódás, káromkodás. Én úgy gondolom hogy az átkozódással és káromkodással a lelki gyengeségünket mutatjuk. S ha ezeket a piszkokat eltüntetjük szókincsünkből, akkor lelkünket is ápoljuk, megerősítjük mert meggyőződésem hogy a nyelvhasználatunk is tükrözi azt hogy jó vagy éppen rossz a lelkiállapotunk. 
   Ősi szkíta írásunk Védelmének 5 pontja


  1. Ősi szkíta írásunk megbecsülése, ápolása, tisztántartása.                                             Ősi írásunkkal is ugyanaz a helyzet mint drága anyanyelvünkkel. Mivel a tudást jelképezi és mutatja meg számunkra, hát ezért akarták elpusztítani az idegenek. Becsüljük meg ezt az örökséget, ahogy azok az őseink is megbecsülték, akik átmentették nekünk a 21-dik századi magyar nemzedéknek a számára.                                                                                 Ápoljuk ezt az ősi hagyatékot, tanuljuk meg minél többen s a betűk írása örömet és élvezetet nyújt majd számunkra. De nemcsak ezt nyújtja, hanem lehetőséget ad arra hogy másokat is megismertessünk vele s ez mellett a haza és nemzetszeretet is erősítsük magunkban és másokban is.                                                                                                         Tartsuk tisztán ősi írásunk ábécéjét s mint minden más nemzeti értékünknél maradjunk az ősi gyökérnél.  Tehát ne csempésszünk bele olyan hangokat/jeleket, az ősi szkíta ábécénkbe melyek sohasem voltak benne. 
  2. Ősi szkíta írásunk tanulásának és tanításának elkezdése, őseink tudásvilágának megismerése érdekében.                                                                                                             Hogy ősi múltunkat megismerjük, ahhoz megkell ismernünk ősi szkíta írásunkat. Elkell kezdenünk megtanulni és olyan szintre fejleszteni tudásunkat hogy később majd mi is tanítani tudjuk ezt a csodálatos nemzeti örökséget. Mert mint mondottam ez a kulcs gyökereinkhez, őseink tudásvilágához.                                                                                       Ugyanis csak a valódi tudás megszerzése és átadása eredményezheti nemzetünk jövőjét, fennmaradását.
  3. Ősi szkíta írásunk egyenrangú, megbecsült tanítása a latin írással együtt.                           Mivel ősi írásunkat, I. István színrelépése óta elakarták pusztítani(ebben Hunyadi Mátyás uralkodása a kivétel). S helyét a latin írás vette át, amely még napjainkban sem képes nyelvünkhöz alkalmazkodni, ellentétben ősi szkíta írásunkkal. Én azt mondom hogy ősi szkíta írásunkat, a latin írás tanításával egyenrangúként kellene tanítani s nem háttérbe szórítani. Mert ősi szkíta írásunk tartozik hozzánk magyarokhoz.                                               Megfelelő tanítás esetén, nemcsak szabadidős tevékenységként, hanem mindennapos használatra is alkalmazható lenne ez a csodálatos nemzeti örökség. S EZ NEMZET ÉS HAZASZERETETÜNK EGYIK KULCSA.
  4. Ősi szkíta írásunk valódi történetének és gyökerének tanítása.                                             Ősi szkíta írásunk golgotai története során rengeteg változáson ment keresztül. De egy dolog biztos, hogy nem türk,  hanem ősi szkíta-szumir gyökerű írás. A Kárpát-medencében keletkezett ugyanúgy ahogy ősi szkíta-szumir gyökerű nyelvünk is. Az oktatásban ezt kellene tanítani, hogy a magyarság egy ősi szkíta-szumir gyökerű írástudó nemzet volt mindig is, melynek írása az ősi szkíta írás (rovásírás). 
  5. Ősi szkíta írásunk nemzeti örökségé nyilvánítása és valódi érték szerinti megbecsülése. S végül pedig azt szeretnénk hogy e csodálatos kultúrkincset, nemzeti örökségé nyilvánítsák. Mert ez a csodálatos nemzeti örökség a mi nemzetünkké. Ezért HUNGARIKUMNAK kellene lennie s ez mellett nagy tiszteletet és megbecsülést kellene kapnia. Vigyázzunk hát erre a csodálatos nemzeti örökségre.  

Terdik Tamás
Rovásíró

2017. Áldás (Július) hava, Új kenyér (Augusztus) hava