Rovás Ábécék
Itt add meg az alcímet

Nikolsburgi Ábécé 1483 előttről

Friedrich Klára tanárnő és rovásírás-kutató nyomán.

A Nikolsburgi ábécé rajza Kerepesi László nyomán. 

Az 1400-as évek végén járunk ekkor a magyar király Hunyadi Mátyás. Az ország ebben az időben minden szempontból virágzását éli gazdaság, kultúra stb.  Ebből a korból maradt ránk az a csodálatos rovásemlék amelyet ma Nikolsburgi Ábécéként ismerünk. Az oldal lapja 46 rovásjelet tartalmaz ebből 11 összerovás és a betűsor végén található az AMEN szavunk, természetesen rovásjelekkel.  A lapon a cím latinul van ez pedig a következő: " A székelyek betűi, melyeket fára véstek vagy róttak". Később a rovás ábécét tartalmazó pergamenlap az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonába került.

Vékony Gábor azt is felvetette hogy ez a kézírás még Janus Pannoniusé lehet. Sőt az sincs kizárva hogy az ő elveszett, kiselejtezett magyar nyelvtanának egyik oldala.

Ennek az ábécének a történeti ismertetését és a tartalmi részt Szondi Miklós Történelmünkhöz Bővebben Magyarul című könyvéből vettem át.


Rudimenta ábécéje

1. A giesseni másolat betűsora 

2. A hamburgi másolat betűsora 

Friedrich Klára rovásírás-kutatótól megtudjuk hogy Thelegdi János Rudimenta (1598) című könyvének betűsora csak másolatokban maradt fenn. A tanárnő nagyon aprólékos és nagy kutatómunka után közli ezt az eredményt. Melyet az alábbi könyvben közöl:  Friedrich Klára-Szakács Gábor Kárpát-medencei birtoklevelünk a ROVÁSÍRÁS című könyv.

Két másolatot itt közlök: melyet átvettem: Friedrich Klárának-Szakács Gábornak Kárpát-medencei birtoklevelünk a ROVÁSÍRÁS című könyvéből.


Kájoni János ábécéje és írásmutatványa {1673-ból}


A botnaptár ábécéje {1690 körül}

Ez a rovás ábécé "A botnaptár ábécéje" néven került be rovásemelékeink gyűjteményébe. S ez köszönhető egy Luigi Fernando Marsigli (1658-1730) nevű olasz úriembernek, aki térképész, hidrológus, botanikus, régész, hadmérnők, hadtörténész és tábornok is volt egyben. Marsigli az osztrák seregben szolgált, de tudósként felismerte magyar nemzetünk szellemi értékeit. Szenvedélyesen szerette Magyarországot és Erdélyt. A török kiűzése után megmentette a Corvinákat a nyugat-európai zsoldosoktól. 120 kötetes életműve és gyűjteménye Bolognában található. 

Az 54.kötetben találhatók a közel kétszáz szavas, árpádkori rovásos botnaptár lapmásolatai, amelyet 1690-ben kapott Erdélyben. A másolatokat így vezeti be: "Székelyföld régi Scita lakói nyelvének fára faragott gyűjteménye... " L.G.F Marsigli érdeme azért elévülhetetlen, mert a legterjedelmesebb rovásemlékünket mentette meg, amely alkalmas a rovásírás szabályainak visszafejtésére, kikövetkeztetésére, mivel mind a rövidítéses, mind a ligatúrás formát alkalmazta a valószínűleg táltospapból judeo-kereszténnyé válni kényszerült rovó, az eredeti, bótra rótt szöveg készítője.

A botnaptár ábécéjével és L.G.F Marsiglivel kapcsolatos adatokat/tudnivalókat, az idézet szöveget és az alábbi képet a botnaptár ábécéjéről, köszönettel átvettem: Friedrich Klárának-Szakács Gábornak Kárpát-medencei birtoklevelünk a ROVÁSÍRÁS című könyvéből.


Kapossy Sámuel betűsora {1700 körül}


Ismeretlen eredetű betűsor {1700 körül}


Bél Mátyás evangélikus püspök betűsora {1718-ból}

Dési Ferenc betűsora {1753-ból}


Dobai István betűsora {1753-ból}


                                   Révai Miklós ábécéi {1803-ból}                           Alphabetum Hunno-Scithicum Siculicum 


A Nagybányai Református Egyház anyakönyvéből való ábécé {1820}


Dr. Toldy László betűsora {1877-ből}


A Székelyudvarhelyi Református Tanítóképző évkönyvének betűsora {1929-ből}


Magyar Adorján betűsora {20.század}


Badiny Jós Ferenc betűsora jobb és bal irányba {20.század}


Forrai Sándor betűsora {1996}


A rovás ábécékről bemutatott képeket köszönettel átvettem az alábbi könyvekből:                           Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a ROVÁSÍRÁS; illetve Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása; valamint Szondi Miklós: Történelmünk bővebben magyarul és Kerepesi László: A betűmátrix című könyvek. 

Folyamatos feltöltés és szerkesztés alatt